De Hoeskamer is een kleine gemeenschapsaccommodatie voor de verenigingen en inwoners van Arensgenhout en directe omgeving.

Sinds de oprichting in 1934 was de fanfare St. Clemens uit Arensgenhout ruim 75 jaar gehuisvest in café/zaal Packiers in Arensgenhout.
Na het overlijden van zaalhoudster Fiennie Heijnen-Packbiers in januari 2010 en stopzetting van de café-activiteiten heeft de fanfare gekozen voor een tijdelijke intrek in het gemeenschapshuis van Hulsberg.
Om uiteenlopende redenen was de tijdelijke intrek in het gemeenschapshuis niet ideaal.
Verder was door het sluiten van café/zaal Packbiers het niet meer ter beschikking hebben van een ontmoetingsplaats een groot gemis voor de leefbaarheid van Arensgenhout.

Door enkele dorpsgenoten is in 2012 een werkgroep geformeerd om te bezien of het pand Packbiers verbouwd kon worden tot een gemeenschapsvoorziening voor de fanfare St. Clemens, de buurtvereniging, verenigingen uit de directe omgeving en voor de dorpsgenoten.

Door architektenburo Hermans-Vliegen uit Schimmert is een verbouwingsplan gemaakt, waarbij het voormalige cafégedeelte zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat is behouden en de zaal in vergrote vorm een meer modern tintje heeft gekregen. Het authentieke karakter aan de buitenkant is behouden gebleven. 

Het gehele project heeft ca. € 385.000,-- gekost, inclusief de kosten van verwerving van het pand.

Nadat van de gemeente Nuth, de provincie Limburg en een aantal fondsen voldoende subsidies waren toegezegd om het gehele project te kunnen realiseren heeft de fanfare "St. Clemens" het pand aangekocht.

fotoHoesKamer

De Stichting Hoeskamer nam de verbouwing, renovatie en inrichting voor haar rekening en exploiteert de Hoeskamer met vrijwilligers.
De verhouding tussen Fanfare en Stichting Hoeskamer is geregeld in een overeenkomst.

Zonder de forse financiële bijdrage van de fanfare, de toegezegde subsidies en de bereidheid van een grote groep vrijwilligers om bij de verbouwing en renovatie in ongekende omvang de handen uit de mouwen te steken, zou het project onhaalbaar zijn geweest.
Het project is een schitterend voorbeeld van gemeenschapszin, saamhorigheid en burgerkracht. De Hoeskamer levert inmiddels al enkele jaren een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de buurtschap Arensgenhout.