Het Comité van Bijstand is ontstaan uit een commissie die in 1955 in het leven werd geroepen voor de aanschaf van een nieuw verenigingsvaandel voor fanfare St. Clemens. Toen in 1957 deze taak was volbracht werd besloten tot het instellen van een commissie (comité) met als doelstelling het genereren van financiële middelen voor tal van doeleinden binnen de fanfare. Hiertoe behoren onder andere de aanschaf van uniformen en instrumenten en het leveren van een bijdrage aan de professionele opleiding van zowel muzikanten als leerlingen.

Het Comité van Bijstand kan deze financiële bijdrage leveren met behulp van verschillende activiteiten. Vooral door het inzamelen van oud-papier en het verzorgen van het eetbuffet tijdens het jaarlijkse zomerevenement 'De Tent Sjteit' worden inkomsten verkregen. Het oud-papier wordt iedere tweede zaterdag van de maand vanaf 9.00 uur opgehaald in de buurtschappen Arensgenhout, Aalbeek, Sportpark, Membredehof en Meswa.

Tenslotte wordt door de leden van het Comité van Bijstand een helpende hand toegestoken bij tal van evenementen die door de fanfare worden georganiseerd.

Het Comité van Bijstand bestaat uit ongeveer 15 leden, waaronder de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter : Rob Gijzen
  • Secretariaat : Joyce van den Bosch
  • Penningmeester : Léon van der Cruijsen
    Bankrelatie comité:  IBAN NL96RABO0124191924