Het bestuur van fanfare Sint Clemens bestaat uit ± 15 leden. Het bestuur wordt door de leden benoemd en bestaat deels uit muzikanten en deels uit vrijwilligers die geen deel uitmaken van het fanfarekorps.
Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Maurice Pluijmakers
 • Vicevoorzitter: Marleen Gijzen
 • Secretaris: Fons Duijsens
  Peter Mullensweg 10
  6336 XD Arensgenhout
  Tel. 045 405 2660
  Email: Contactformulier
 • Penningmeester: Marjo Lambie
  Bankrelatie fanfare: IBAN: NL96RABO0124101097

Er is gekozen voor een structuur waarin naast het dagelijks bestuur vertegenwoordigers van diverse commissies en processen plaatsnemen in het bestuur:

 • Opleidingenbeheer
 • Muziek en uitvoeringen
 • Materieelbeheer
 • Activiteitenbeheer
 • Evenementenbeheer
 • PR & communicatie
 • Representatie
 • Comité van Bijstand
 • Huisvesting