De Voorbereidende Instrumentale Opleiding oftewel de VIO opleiding is, zoals de naam al zegt, bedoeld als voorbereiding op het reguliere opleidingstraject voor een blaas- of slaginstrument.
De kinderen leren op een leuke speelse manier de beginselen van het muziek maken.
Onderwerpen die tijdens de lessen aan bod komen zijn o.a.
• het leren lezen van notenschrift en ritmes
• het uitvoeren op een keyboard
• het samen spelen van leuke melodieën op het keyboard
• uitleg over en kennismaken met de verschillende instrumenten die er binnen een fanfare zijn

Het voordeel van de VIO opleiding is dat leerlingen reeds een beperkte muzikale basis hebben op het moment dat zij gaan leren spelen op een echt blaas- of slaginstrument waardoor er tijdens de vervolglessen meer tijd over blijft om de specifieke kneepjes van het instrument onder de knie te krijgen.

De VIO opleiding duurt in principe één jaar. Wekelijks wordt er in klein groepsverband 1 uur VIO les gegeven. Van de leerling wordt verwacht dat hij/ zij iedere dag 15 minuten zelf studeert aan de door de docent(e) opgegeven lesopdrachten.
In december en juli worden er rapporten uitgedeeld en zal aansluitend, indien nodig, in overleg worden bekeken of de vorderingen en inzet van dien aard zijn om de opleiding te vervolgen. Aan het einde van de VIO opleiding is er een afsluitend examen waarin alle lesstof aan bod komt.