Keuze instrument
De keuze voor een instrument gebeurt in overleg tussen de fanfare en de leerling.
Vervolgens krijgt de leerling het gekozen instrument in bruikleen van de fanfare, net zoals een lessenaar en eventuele andere materialen. Er wordt een vaste lestijd afgesproken met de vakdocent(e) die de lessen voor het betreffende instrument verzorgt. De lessen worden individueel gegeven, wekelijks een half uur. Een lesjaar loopt gelijk aan een schooljaar en bevat ongeveer 40 lesweken. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Het is de bedoeling dat er iedere dag thuis minimaal 20 minuten geoefend wordt aan de lesopdrachten. Tijdens de lessen komen alle onderdelen aan bod die te maken hebben met spelen, techniek van het instrument, toonladders, samenspel met behulp van duetten of het spelen met begeleiding van een cd. Als de leerling de basis van het musiceren een beetje onder de knie heeft, kan hij/zij gaan meespelen in het jeugdensemble. Verder kan hij/zij deelnemen aan solistenconcoursen waarmee de leerling belangrijke podiumervaring op kan doen. Tijdens de opleiding wordt er twee keer per jaar in december en juni een rapport aan de leerlingen uitgedeeld en zal aansluitend, indien nodig, in overleg worden bekeken of er vervolg gegeven wordt aan de opleiding. 

Examens
Het niveau van de leerling wordt getoetst door middel van de "HaFa examens". Er zijn vier moeilijkheidsgraden: A t/m D. De examens A en B zijn minimaal vereist voor een muzikant en worden telkens na een periode van ongeveer twee jaar afgenomen. Na het A examen zal in onderling overleg met docent(e) en dirigent bekeken worden of de overstap naar het fanfarekorps al tot de mogelijkheden behoort. Het doorstromen naar het niveau C en D is wellicht niet voor iedere leerling weggelegd. Toch streven we ernaar om zoveel mogelijk leerlingen naar deze hogere niveaus te brengen. In principe wordt de opleiding na een periode van zeven jaar afgesloten. De muzikant kan er voor kiezen de opleiding onder bepaalde voorwaarden (waaronder een eigen bijdrage in de leskosten) te vervolgen.