OPLEIDING

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst...!

Dit gezegde heeft nog steeds niets aan betekenis verloren. Om die reden besteedt fanfare St. Clemens veel aandacht en zorg aan werving, opleiding en begeleiding.

De instrumentale opleiding van fanfare St. Clemens heeft als doel het opleiden van een muzikant die plezier beleeft aan zijn hobby en muzikaal op een goede manier kan functioneren binnen onze muziekvereniging. Om dit doel te bereiken moet de leerling bereid zijn om voldoende tijd en energie in zijn/haar hobby te investeren. Daarvoor bieden wij de leerling alle faciliteiten die nodig zijn om een goede muzikant te worden.

Het opleidingstraject kan gestart worden met de VIO opleiding (Voortbereidend Instrumentaal Onderwijs) vanaf zevenjarige leeftijd. Daarna volgen individuele muzieklessen op het gekozen instrument.